Bättre ekonomi med fakturaköp

Oavsett om man äger ett café, en restaurang, ett bokförlag, jobbar med översättningar eller har annan typ av företag så har de alla något gemensamt. Man behöver få betalt för att få det att gå runt. Något som man kan göra, om man har fakturor som inte blir betalade i tid eller om man inte kan vänta de 30-90 dagar som en kund har på sig att betala (gäller främst företag som skickar ut fakturor, ätande kunder betalar ju direkt), är att satsa på att sälja sina fakturor. Du ska då kontakta ett factoringbolag som sysslar med något som heter fakturaköp. Ett bra företag är Invoice Finance. Samma dag ni skickar er faktura till dem eller dagen efter så kommer ni att ha fått betalt. På det sättet kan ni trygga er likviditet och få betalt snabbare än vad era kunder betalar. Det ni betalar till Invoice Finance är en provision som täcker administration, riskövertagande och finansiering.

Vad är factoring?

Invoice Finance sysslar inte enbart med fakturaköp. De erbjuder även något som heter factoring. Man kan säga att factoring är ett gemensamt begrepp för fakturafinansiering. Det omfattar så klart fakturaköp så väl som fakturabelåning, samt att man även har andra tjänster så som bokföring eller fakturautskick och risktäckning. Just när det kommer till risktäckning så innebär det att Invoice Finance tar över risken om fakturan inte betalas. På så vis blir du och ditt företag skyddade. Factoring kan anpassas helt utifrån dig och ditt företags behov.

20 Sep 2016